1. Esperanto i anarquisme: els orígens (1887-1907)

Títol: Esperanto i anarquisme: els orígens (1887-1907)
Autor
: Javier Alcalde
Data edició: Març 2022
Pàg: 88

Descripció:
Als anys 1920 i 1930 pràcticament tots els ateneus llibertaris de ciutats com Barcelona o València tenien una secció d’esperanto, llengua que havia esdevingut un element essencial de l’ideari àcrata.
Com sorgeix aquest vincle? Per què s’interessen els llibertaris per l’esperanto?
Aquest llibre presenta, per primera vegada, un estudi rigorós i sistemàtic sobre les bases històriques de la relació entre l’esperanto i l’anarquisme. Des dels socialistes utòpics fins a Malatesta, passant per Tolstoi, Pi i Margall, Reclus, Ramus, Landauer, Li o Sakae.

Sobre l’autor:
Javier Alcalde Villacampa. Barcelona, 1978
Politòleg de formació, dedica bona part del seu temps a la recerca sobre la història social de l’esperanto.

Recentment, ha publicat els capítols:
A special relationship: the Esperanto movement and pacifism in Zamenhof’s time (Hentrich & Hentrich, 2022)
Pioneers of internationalism: Esperanto and the First World War (Bloomsbury, 2021)
Eduardo Vivancos y el esperantismo libertario (Calumnia, 2019).
I els articles:
– “Kio okazis en la komunismaj landoj de meza kaj orienta Eŭropo?” (Esperantologio / Esperanto Studies, 2021)
– “Vers une fraternité universelle: Vingt ans de debats autour de l’espéranto dans les milieux anarchistes”
(Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2021)
– “Vides paral·leles. Esperanto i anarquisme als Països Catalans”
(Kataluna Esperantisto, 2021)
– ‘Maro estas gutaro’: storia del movimento esperantista in Catalogna”
(Zapruder. Revista di storia della conflittualità sociale, 2020).

Ressenyes
Conversación sobre la historia: https://conversacionsobrehistoria.info/2022/04/24/esperanto-y-anarquismo-los-origenes-1887-1907/
Libera Folio: https://www.liberafolio.org/2022/03/23/anarkiistaj-idealoj-kongruis-kun-la-interna-ideo/
Cazarabet: https://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/esperantoanarquisme.htm